Siðareglur Samfylkingarinnar

Siðareglur Samfylkingarinnar lýsa grunngildum jafnaðarstefnunnar -frelsi, jafnrétti og samábyrgð -sem ráðherrum, þingmönnum, sveitarstjórnarfulltrúum og öðrum sem starfa í nafni Samfylkingarinnar ber að hafa í heiðri í störfum sínum.Siðareglum þessum er ætlað að auðvelda einstaklingum að rækja störf sín vel. Þær leysa fólk þó ekki undan þeirri ábyrgð að reiða sig á eigin samvisku í siðferðislegum efnum.

 • Við komum fram af heilindum og háttvísi í störfum okkar og virðum umbjóðendur, samstarfsmenn og andstæðinga.
 • Við gætum þess að afstaða okkar og ákvarðanir mótist ávallt af virðingu fyrir almannahagsmunum og að sem flestir hafi að komu að undirbúningi ákvarðana.
 • Við höfum ávallt að leiðarljósi grundvallarreglur góðrar stjórnsýslu og leggjum áherslu á gagnsæja og upplýsta ákvarðanatöku þar sem lögmæt og málefnaleg sjónarmið ráða afstöðu okkar.
 • Við öxlum ábyrgð á verkum okkar og eflum þannig traust á jafnaðarstefnunni og þeim sem vinna aðframgangi hennar.
 • Við tökumst á við ágreining og viðurkennum aðhann er eðlilegur hluti af samskiptum þar sem frjáls skoðanaskipti fara fram.
 • Við tryggjum að fjölbreytileiki samfélagsins endurspeglist í stefnu og starfsháttum Samfylkingarinnar. Allir þeir sem aðhyllast grunngildi jafnaðarstefnunnar eiga rétt á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri innan flokksins og fá umræðu um þau.
 • Við gætum þess aðallar upplýsingar um hagsmuni og hagsmunatengsl liggi fyrir í hverju máli og sjáum til þess aðþær komist til allra hlutaðeigandi aðila. Við látum vita ef siðferðileg álitamál koma upp.
 • Við virðum þagnarskyldu en tökum ekki þátt í að leyna verkum og upplýsingum sem varða almannahagsmuni.
 • Við vinnum gegn samtryggingu stjórnmálamanna og greiðasemi vegna vináttu-og hagsmunatengsla. Við beitum okkur gegn spillingu.
 • Við þiggjum ekki gjafir eða fríðindi fráhagsmunaaðilum.
 • Við gagnrýnum af sanngirni og meðmálefnalegum rökum, sýnum tillitssemi og leggum þannig okkar að mörkum til góðs og heilbrigðs starfsanda á stjórnmálasviðinu.
 • Við kynnum og skýrum stefnu Samfylkingarinnar í þeim málum sem eru til umræðu hverju sinni og styðjumst í málflutningi okkar við þá stefnumótun sem unnin hefur verið á vettvangi flokksins.
 • Við berum sameiginlega ábyrgð á framgangi og framkvæmd jafnaðarstefnunnar á Íslandi, stöndum vörðum gildi hennar og eflum þannig traust á jafnaðarstefnunni og þeim sem vinna að framgangi hennar.
 • Við stuðlum aðjákvæðum flokksanda og forðumst að aðhafast nokkuð sem getur orðið okkur sjálfum, kjósendum okkar eða Samfylkingunni til vanvirðu og álitshnekkis.
 • Við förum eftir lögum og reglum flokksins í störfum okkar fyrir Samfylkinguna.

Samþykkt af flokksstjórn Samfylkingarinnar 10. mars 2012